Επιτήρηση υδάτων

Το καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων σε πραγματικό χρόνο της AUG- Η,  συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας σήματος, τεχνολογίες σύνθεσης πληροφοριών από πολλαπλές πηγές και υψηλής ανάλυσης σύστημα φασματόμετρου και παρέχει ακριβείς πληροφορίες ποιότητας ύδατος σε πραγματικό χρόνο. Η AUG-H  στα πλαίσια των συνεχών ερευνητικών δραστηριοτήτων της στον τομέα της παρακολούθησης περιβάλλοντος  προσπαθεί να δημιουργεί βιώσιμες λύσεις προσαρμοσμένες και για κάθε πελάτη.