Εκτίμηση κατάστασης και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων

Η εφαρμογή εκτίμησης κατάστασης και υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων (SADS) της AUG-H υποστηρίζει αποτελεσματικά τους αρμοδίους στις διαδικασίες εκτίμησης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων, συνδυάζοντας προσωποποιημένη πληροφόρηση και αποτελεσματική διεπαφή υποστήριξης αποφάσεων.

Situation Assessment and Decision Support Solutions
Fig. 1: Bomb disposal squad situation assessment (frame 1 – sensor fusion suite)

 

Situation Assessment and Decision Support Solutions
Fig. 2: Bomb disposal squad situation assessment (frame 2 – command & control center)