Επιτήρηση Συνόρων και λιμανιών

Η AUG-H έχει αναπτύξει την δική της μοναδική λύση στον τομέα μικρής εμβέλειας επιτήρησης, συνόρων και λιμένων, για φορείς άμυνας και ασφάλειας.

Το Sentinel BPS είναι καινοτόμο σύστημα επιτήρησης, με δυνατότητες ισχυρής ανίχνευσης, αναγνώρισης, παρακολούθησης και συνεχούς παρακολούθησης. Ο σχεδιασμός του συνδυάζει δεδομένα από ραντάρ σε φάσμα ορατής και υπέρυθρης απεικόνισης για την παρακολούθηση των συνόρων, των υποδομών ζωτικής σημασίας και των λιμένων, ταυτοποιώντας και παρακολουθώντας αυτόματα τα αντικείμενα/σημεία του ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για συγκεκριμένα περιστατικά ασφαλείας. Το προϊόν λειτουργεί αποτελεσματικά κάτω από αντίξοες συνθήκες, και η μη επεμβατική εγκατάσταση και συντήρησή του το καθιστά μια αποδοτική λύση παρακολούθησης.

Το σύστημα Sentinel BPS σε συνδυασμό με την εμπειρία της εταιρείας AUG-H στον τομέα επεξεργασίας σήματος, οδηγούν σε ένα καινοτόμο σχεδιασμό που παρέχει σημαντικά οφέλη στους χρήστες, όπως:

  • Ακρίβεια: Το Sentinel BPS έχει εξαιρετικά χαμηλό αριθμό ψευδών ανιχνεύσεων, διατηρώντας υψηλό ποσοστό ανίχνευσης.
  • Δυνατότητες ταξινόμησης: Το Sentinel BPS μπορεί αξιόπιστα να ταξινομήσει, να μετρήσει και να παρακολουθήσει αντικείμενα ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών, συμπεριλαμβανομένων και μικρών σκαφών.
  • Ανίχνευση μεγάλης εμβέλειας:  Μέχρι εξήντα χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια υδάτων και τριάντα χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος.
  • Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης: Το Sentinel BPS μπορεί να εντοπίσει συγκεκριμένες παραβιάσεις της ασφάλειας και άλλων συναφών περιστατικών, εκδίδοντας σε πραγματικό χρόνο προειδοποιήσεις στους αρμόδιους φορείς.
  • Automatic cross-cueing: Το Sentinel BPS συνδυάζει αυτόματα δεδομένα από ραντάρ και κάμερα
  •  Συμβατό πρότυπο ΝΑΤΟ: Το Sentinel BPS είναι συμβατό με το πρότυπο NATO STANAG 4676 καθώς και με άλλα πρότυπα NATO.