Ασφάλεια και επιτήρηση

Οι βασικές τεχνολογίες της AUG-H στα αντικείμενα ανίχνευσης στόχου, ταξινόμησης, ταυτοποίησης και εντοπισμού, ευθυγράμμισης εικόνας, σύνθεσης πληροφοριών και μεταβολών ανίχνευσης, έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές εφαρμογές στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, όπως στη θαλάσσια επιτήρηση, στην εκτίμηση της κατάστασης μάχης και στις επιχειρήσεις περιπολίας των συνόρων.

Security & Surveillance

Τα προηγμένα συστήματα επιτήρησης της AUG-H βελτιώνουν τη δυνατότητα ανίχνευσης των αδύναμων στόχων (στόχων με χαμηλή δυνατότητα εντοπισμού ραντάρ π.χ. ανθρώπων ή μικρών πλοίων). Τα συστήματα ανιχνεύουν στόχους μέσω τεχνικών «spatiotemporally adaptive constant false alarm rate» (CFAR). Το στάδιο της παρακολούθησης εντοπίζει στόχους  σε ορατό και υπέρυθρο φάσμα.

Χρησιμοποιώντας κάμερα και  τεχνικές επεξεργασίας ραντάρ, τα συστήματα αυτά είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ανίχνευση στόχων, εντοπισμό και αναγνώριση επιχειρήσεων, επιτήρηση συνόρων και λιμανιών. Προσφέρουν μια ιδανική λύση στην ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων, γεφυρών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δημοσίων δικτύων μεταφορών.