Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

President and CEO

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δρ. Γεώργιος Αθ. Λαμπρόπουλος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Ηλεκτρονικά Συστήματα και κάτοχος Master στα Ηλεκτρονικά και Διδακτορικού στην Επεξεργασία Σημάτων από το Queen’s University του Kingston, στο Οντάριο Καναδά.

Ο Δρ. Λαμπρόπουλος έχει διατελέσει μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας στα ακόλουθα Πανεπιστημιακά ιδρύματα:
• Royal Military College (RMC), Kingston Ontario Canada (1984-1989)
• Επίκουρος καθηγητής στο Laval University (1987-1994)
• Επισκέπτης καθηγητής στο University of Toronto (1989)

Από το 2008 είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του University of Calgary. Ανάμεσα στους διακριθέντες αποφοίτους του Δρ. Λαμπρόπουλου βρίσκεται ο τέως Αρχηγός των Ενόπλεων Δυνάμεων του Καναδά, Στρατηγός Thomas J. Lawson, καθώς επίσης και ο τέως Πρύτανης της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Dr. Derrick Bouchard.

Η βιομηχανική εμπειρία του Δρ. Λαμπρόπουλου περιλαμβάνει:
• SPAR Aerospace (1989-1992)
• A.U.G. Signals Ltd (1992 έως σήμερα ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)

Έχει επιβλέψει περισσότερα από 300 ερευνητικά έργα στον τομέα των Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν συστήματα πολλαπλών αισθητήρων, ανίχνευση, ταξινόμηση και επεξεργασία σήματος πολλαπλών αισθητήρων, σύντηξη πληροφοριών και αξιολόγηση κατάστασης.

Ανάμεσα στις άλλες συνεισφορές του, ο Δρ. Λαμπρόπουλος ήταν ο πρώτος που πρότεινε και εφάρμοσε τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα μέσω Διαδικτύου σε τρία έργα Γεω – Καινοτομίας χρηματοδοτούμενα από τον Οργανισμό Φυσικών Πόρων του Καναδά το έτος 2000, σήμερα γνωστό ως: υπολογιστικό νέφος – Cloud Computing.

Ο Δρ. Λαμπρόπουλος είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων των οργανισμών Photonics North (www.photonicsnorth.com) και A.U.G. Signals Ltd (www.augsignals.com).

Ο Δρ. Λαμπρόπουλος έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 350 επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά, συνέδρια, βιβλία, και τεχνικές αναφορές στον τομέα της επεξεργασίας σήματος και έχει συν-επιμεληθεί δεκαέξι (16) επιστημονικά βιβλία. Έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος κεντρικός ομιλητής σε μια σειρά σημαντικών τεχνικών εκδηλώσεων και ως Πρόεδρος σε σημαντικά συνέδρια, περιλαμβανομένου του «International Conference on Applications of Photonic Technology or Photonics North» (1994, 1996, 1998, 2018 – Πρόεδρος, 2000, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – Αντιπρόεδρος, 2005 Επίτιμος Πρόεδρος). Διατέλεσε επίσης Πρόεδρος του «International Conference on Space Technology» (ICST) το 2009 στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και διοργανωτής και Αντιπρόεδρος του ICST το 2011 στην Αθήνα, Ελλάδα.

Ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας ο Δρ. Λαμπρόπουλος ήταν επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε τη σύνταξη της Έκθεσης για τις Περιοχές Ικανότητας του Καναδά – Canadian Capabilities Areas (CDA) και Τομέα Επενδύεσεων στην Αμυντική Βιομηχανία – Defence Capabilities Investment Areas (CDIA), προκειμένου η Κυβέρνηση του Καναδά να την χρησιμοποιήσει ως οδηγό σε θέματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Άμυνα και Μεταφορά Τεχνογνωσίας με επίκεντρο τη συνολική οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Βοήθησε στην οικοδόμηση του Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης και Αναγνώρισης (ISR) της Ν. Κορέας σε συνεργασία με τον κρατικό φορέα DAPA/ADD, η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα. Ομοίως, συνεργάζεται με την Ταιβάν και άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Η.Α.Ε.

Ο Δρ. Λαμπρόπουλος έχει επίσης αναπτύξει διεθνείς συμμαχίες, σε εταιρείες και προιόντα με Περιβαλλοντικές Εφαρμογές, που αφορούν στην παρακολούθηση στοιχείων του νερού και του αέρα σε πραγματικό χρόνο και απευθείας σύνδεση με το κέντρο ελέγχου, καθώς και στην επεξεργασία του νερού με εφαρμογές σε πάνω από 70 χώρες – αγορές. Κορυφαίοι επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών κατόχων βραβείου Nobel, συνεισφέρουν επιστημονικά στο Συνέδριο Photonics North το οποίο ίδρυσε και καθιέρωσε στον Καναδά.

Ο Δρ. Λαμπρόπουλος συμμετείχε στην επιτροπή επιμέλειας ως μέλος του συντακτικού συμβουλίου πολλών επιστημονικών περιοδικών, συμπεριλαμβανομένου του IEEE Transactions of Geoscience and Remote sensing, και έχει οργανώσει και επιμεληθεί την έκδοση τευχών σχετικά με τη Διαστημική Τεχνολογία.

Το 2012 ο Δρ. Λαμπρόπουλος εντάχθηκε ως εξέχον στέλεχος της Καναδικής Ακαδημίας Μηχανικών (CAE), και του απονεμήθηκε το μετάλλιο Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal.

Ο Δρ. Λαμπρόπουλος, μεταξύ άλλων, υπήρξε μέλος του CDAI (Conference Defence Associations Institute – Συνέδριο του Ινστιτούτου Αμυντικών Συλλόγων και της Συμβουλευτικής του Επιτροπής, του DAB (Defence Advisory Board) – Συμβουλίου Άμυνας του Καναδά, καθώς επίσης υπηρέτησε πολλές φορές στην επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων VIMY (το πιο διάσημο καναδικό στρατιωτικό βραβείο).