Απομακρυσμένος έλεγχος Πληροφοριών

Η A.U.G. Signals Ελλάδος (AUG-H) αναπτύσσει μοναδικές τεχνικές, που επιτρέπουν να ερευνηθούν αποτελεσματικά και με ακρίβεια μεγάλες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές για κοιτάσματα πετρελαίου, αερίου και ορυκτών χρησιμοποιώντας υπερφασματική τεχνολογία.